Privacybeleid

  

PRIVACYBELEID van Casa Wiandeha

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Casa Wiandeha verwerkt van haar gasten. 

Indien u een verblijf boekt bij Casa Wiandeha, of om een andere reden persoonsgegevens aan Casa Wiandeha verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
 Wij adviseren u daarom ook om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.
 

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
 Casa Wiandeha, Travassa Cimo do Barreiro 10, 6100-402 Figueiredo Serta, Portugal, +351 963 706 965, [email protected]
 

2. Welke gegevens verwerkt Casa Wiandeha en voor welk doel 

2.1    In het kader van uw verblijf worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  • adresgegevens eventueel postadres
  • telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)
  • Paspoort gegevens

2.2    Casa Wiandeha verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:: 

  1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – gebruikt voor contact over de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie en ook voor het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  2. b) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – gebruikt voor het registreren van de boekingen en tevens voor de correctie administratieve afhandeling hiervan,
  3. c) je naam, adresgegevens en telefoonnummer – gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en ook voor informatie over diensten en activiteiten van Casa Wiandeha;
  4. d) Je naam, adresgegevens, paspoort gegevens – gebruikt voor een correcte afhandeling met de Portugese autoriteiten zijnde de Finanças en de SEF, de belastingdienst en de vreemdelingendienst. De gegevens worden zolang bewaard als de Portugese wetgeving dit vereist.
  5. e) je naam en bankrekeningnummer – gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3    Je naam, emailadres en telefoonnummer worden tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Casa Wiandeha. Tevens gebruiken wij dit om je te informeren over de ontwikkelingen van Casa Wiandeha. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijder ik deze informatie. 

3. Bewaartermijnen 

Casa Wiandeha verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je verblijf tot maximaal twee jaar na afloop van dit verblijf. Echter of zolang de Portugese wetgeving dit vereist aangaande het bewaren van administratie gegevens voor de belastingdienst en vreemdelingendienst. Vervolgens vernietigen wij aansluitend de persoonsgegevens. 

4 . Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

4.1   Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Casa Wiandeha passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

4.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Casa Wiandeha geen gebruik van diensten van derden. 

4.3  Wij delen je gegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de reservering Wij delen alleen gegevens uitsluitend  na verkregen toestemming hiervoor. 

4.4 Casa Wiandeha maakt gebruik voor de hosting en domeinregistratie van de diensten van Jimdo en SIDN.nl. Beide partijen hebben passende maatregelen getroffen voor een veilige opslag van uw persoonlijke gegevens. Het betreft hier uitsluitend geautomatiseerde systemen waar geen persoonsgebonden handeling tussen komt. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

5.1   Via de administratie van <vul hier uw bedrijfsnaam in> kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Casa Wiandeha zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 

5.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie. 

5.3   Indien je klachten hebt over de wijze waarop Casa Wiandeha je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je hierover per email contact opnemen: [email protected] en vragen naar het klachtenboek. 

5.3 a. Ook indien er andere klachten zijn welke niet met Casa Wiandeha opgelost kunnen worden kunt u vragen naar het klachtenboek of livro de reclamaçoes <vul hier je ID nummer en ASAE code in> 

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen ook worden gericht aan onze administratie [email protected] 

5.5 Indien u er niet onderling met Casa Wiandeha uitkomt kunt u ook contact opnemen met CNIACC Centro de Portugal

5.6. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale Portugese toezichthouder, de “Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)“. 

 6. Wijzigingen 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 


Opgemaakt: 10 juli 2022